The role of intestinal microbiota in the development and severity of chemotherapy-induced mucositis

Michel J. van Vliet, Hermie J.M. Harmsen, Eveline S.J.M. de Bont, Wim J.E. Tissing

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

309 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of intestinal microbiota in the development and severity of chemotherapy-induced mucositis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Landbouw en Biologie

Medicijnen en Levenswetenschappen