The role of serum testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate in kidney function and clinical outcomes in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis

Anna C. van der Burgh, Samer R. Khan, Sebastian J.C.M.M. Neggers, Ewout J. Hoorn, Layal Chaker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of serum testosterone and dehydroepiandrosterone sulfate in kidney function and clinical outcomes in chronic kidney disease: a systematic review and meta-analysis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen