The role of the mineralocorticoid receptor in steroid-induced cytotoxicity in pediatric acute lymphoblastic leukemia

Annelienke M Van Hulst, Jordy C G Van der Zwet, Jessica G C A M Buijs-Gladdines, Willem K Smits, Marta Fiocco, Rob Pieters, Frank N Van Leeuwen, Marry M Van den Heuvel-Eibrink, Erica L T Van den Akker, Jules P P Meijerink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

Samenvatting

Not available.

Originele taal-2Engels
TijdschriftHaematologica
DOI's
StatusGepubliceerd - 2024

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The role of the mineralocorticoid receptor in steroid-induced cytotoxicity in pediatric acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit