The rotterdam criteria for sentinel node tumor load: The simplest prognostic factor?

Alexander C.J. Van Akkooi, Johannes H.W. De Wilt, Cornelis Verhoef, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

11 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)6011
Aantal pagina's1
TijdschriftJournal of Clinical Oncology
Volume26
Nummer van het tijdschrift36
DOI's
StatusGepubliceerd - 20 dec. 2008
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit