The segregation of kinetoplast DNA networks in Trypanosoma brucei

J. H.J. Hoeijmakers, P. J. Weijers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The segregation of kinetoplast DNA networks in Trypanosoma brucei'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Immunology and Microbiology

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology