The small GTPase rab5 functions as a regulatory factor in the early endocytic pathway

Cecilia Bucci, Robert G. Parton, Ian H. Mather, Henk Stunnenberg, Kai Simons, Bernard Hoflack, Marino Zerial

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1208 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The small GTPase rab5 functions as a regulatory factor in the early endocytic pathway'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology

Immunology and Microbiology