The SWI/SNF chromatin-remodeling complex and glucocorticoid resistance in acute lymphoblastic leukemia

Nicolas Pottier, Wenjian Yang, Mahfoud Assem, John C Panetta, Deqing Pei, Steven W Paugh, Cheng Cheng, Monique L Den Boer, Mary V Relling, Rob Pieters, William E Evans, Meyling H Cheok

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

52 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The SWI/SNF chromatin-remodeling complex and glucocorticoid resistance in acute lymphoblastic leukemia'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen