The T cell receptor/CD3 complex: A dynamic protein ensemble

H. Clevers, B. Alarcon, T. Wileman, C. Terhorst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

613 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)629-662
Aantal pagina's34
TijdschriftAnnual Review of Immunology
Volume6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1988
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit