The thirteenth international childhood acute lymphoblastic leukemia workshop report: La Jolla, CA, USA, December 7-9, 2011

Stephen P. Hunger, Andre Baruchel, Andrea Biondi, William E. Evans, Sima Jeha, Mignon Loh, Anja Moericke, Rob Pieters, Mary V. Relling, Kjeld Schmiegelow, Martin Schrappe, Lewis B. Silverman, Martin Stanulla, Maria Grazia Valsecchi, Ajay Vora, Ching Hon Pui

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

7 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)344-348
Aantal pagina's5
TijdschriftPediatric Blood and Cancer
Volume60
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - feb. 2013
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit