The TRPM7 interactome defines a cytoskeletal complex linked to neuroblastoma progression

Jeroen Middelbeek, Kirsten Vrenken, Daan Visser, Edwin Lasonder, Jan Koster, Kees Jalink, Kristopher Clark, Frank N van Leeuwen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

21 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The TRPM7 interactome defines a cytoskeletal complex linked to neuroblastoma progression'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen