The unpredictable Northern light: The rise and fall of the aurora kinase inhibitors?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Originele taal-2Engels
Artikelnummere26418
TijdschriftPediatric blood & cancer
Volume64
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - jun. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit