The unusual case of porcupine

Lawrence Lum, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

61 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A compound that targets the Wnt signaling pathway in cancer moves into therapeutic trials, 30 years after Wnt was discovered.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)922-923
Aantal pagina's2
TijdschriftScience
Volume337
Nummer van het tijdschrift6097
DOI's
StatusGepubliceerd - 24 aug. 2012
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The unusual case of porcupine'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit