The use of bone age in clinical practice - Part 2

David D. Martin, Jan M. Wit, Ze'Ev Hochberg, Rick R. Van Rijn, Oliver Fricke, George Werther, Noël Cameron, Thomas Hertel, Stefan A. Wudy, Gary Butler, Hans Henrik Thodberg, Gerhard Binder, Michael B. Ranke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel recenserenpeer review

64 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of bone age in clinical practice - Part 2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen