The use of DNA flow cytometry in the diagnosis of triploidy in human abortions

M. W. van Oven, C. J.F. Schoots, J. W. Oosterhuis, J. F. Keij, A. Dam-Meiring, H. J. Huisjes

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

15 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The use of DNA flow cytometry in the diagnosis of triploidy in human abortions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen