The value of fine needle aspiration cytology diagnosis in ovarian masses in children and adolescents

A J Hermans, K B Kluivers, A G Siebers, M H W A Wijnen, J Bulten, L F A G Massuger, S F P J Coppus

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The value of fine needle aspiration cytology diagnosis in ovarian masses in children and adolescents'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen