The value of post-mortem computed tomography of burned victims in a forensic setting

Henri M. de Bakker, Gijsbrecht H.J. Roelandt, Vidija Soerdjbalie-Maikoe, Rick R. van Rijn, Bernadette S. de Bakker

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

13 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The value of post-mortem computed tomography of burned victims in a forensic setting'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen