The value of preoperative ultrasound (after lymphoscintigraphy) in conjunction with pre-sentinel lymph node biopsy fine-needle aspiration outweighs the usage of ultrasound alone in conjunction with lymphoscintigraphy: The need for an algorithm

Christiane A. Voit, Alexander J.C. Van Akkooi, Gregor Schäfer-Hesterberg, Wolfram Sterry, Alexander M.M. Eggermont

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-359
Aantal pagina's3
TijdschriftMelanoma Research
Volume20
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - aug. 2010
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit