The value of [18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography in the selection of patients with stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer for combined modality treatment

C. J. Hoekstra, S. G. Stroobants, O. S. Hoekstra, J. Vansteenkiste, B. Biesma, F. J.H.M. Schramel, N. Van Zandwijk, H. Van Tinteren, E. F. Smit

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

75 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The value of [18F]fluoro-2-deoxy-D-glucose positron emission tomography in the selection of patients with stage IIIA-N2 non-small cell lung cancer for combined modality treatment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology