The Xenopus Wnt effector XTcf-3 interacts with Groucho-related transcriptional repressors

Jeroen Roose, Miranda Molenaar, Josi Peterson, Jolanda Hurenkamp, Helen Brantjes, Petra Moerer, Marc Van De Wetering, Olivier Destrée, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

584 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Tcf/Lef transcription factors mediate signalling from Wingless/Writ proteins by recruiting Armadillo/β-catenin as a transcriptional co- activator. However, studies of Drosophila, Xenopus and Caenorhabditis elegans have indicated that Tcf factors may also be transcriptional repressors. Here we show that Tcf factors physically interact with members of the Groucho family of transcriptional repressors. In transient transfection assays, the Xenopus Groucho homologue XGrg-4 inhibited activation of transcription of synthetic Tcf reporter genes. In contrast, the naturally truncated Groucho- family member XGrg-5 enhanced transcriptional activation. Injection of XGrg- 4 into Xenopus embryos repressed transcription of Siamois and Xnr-3, endogenous targets of β-catenin-Tcf. Dorsal injection of XGrg-4 had a ventralizing effect on Xenopus embryos. Secondary-axis formation induced by a dominant-positive Armadillo-Tcf fusion protein was inhibited by XGrg-4 and enhanced by XGrg-5. These data indicate that expression of Tcf target genes is regulated by a balance between Armadillo and Groucho.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)608-612
Aantal pagina's5
TijdschriftNature
Volume395
Nummer van het tijdschrift6702
DOI's
StatusGepubliceerd - 8 okt. 1998
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'The Xenopus Wnt effector XTcf-3 interacts with Groucho-related transcriptional repressors'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit