Themes in daily life of adolescents and young adults with congenital bleeding disorders: a qualitative study

P. Limperg, M. Peters, E. Gibbons, M. Coppens, C. Valk, M. Grootenhuis, L. Haverman

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e330-e333
TijdschriftHaemophilia
Volume22
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 jul. 2016
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit