Therapeutic drug monitoring of antiretroviral drugs at home using dried blood spots: A proof-of-concept study

Wiete Kromdijk, Jan W. Mulder, Patrick M. Smit, Rob Ter Heine, Jos H. Beijnen, Alwin Dr Huitema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapeutic drug monitoring of antiretroviral drugs at home using dried blood spots: A proof-of-concept study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen