Therapeutic drug monitoring of voriconazole in a child with invasive aspergillosis requiring extracorporeal membrane oxygenation

Roger J.M. Brüggemann, Tim Antonius, Arno Van Heijst, Peter M. Hoogerbrugge, David M. Burger, Adilia Warris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We describe a patient with invasive pulmonary aspergillosis on extracorporeal membrane oxygenation therapy in which therapeutic drug monitoring and individualization of therapy by measuring voriconazole plasma concentrations were performed.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)643-646
Aantal pagina's4
TijdschriftTherapeutic Drug Monitoring
Volume30
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2008
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapeutic drug monitoring of voriconazole in a child with invasive aspergillosis requiring extracorporeal membrane oxygenation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit