Therapeutic potential of Mdm2 inhibition in malignant germ cell tumours

Sebastian Bauer, Thomas Mühlenberg, Michael Leahy, Mathias Hoiczyk, Thomas Gauler, Martin Schuler, Leendert Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

42 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapeutic potential of Mdm2 inhibition in malignant germ cell tumours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen