Therapeutic potential of Mdm2 inhibition in malignant germ cell tumours

Sebastian Bauer, Thomas Mühlenberg, Michael Leahy, Mathias Hoiczyk, Thomas Gauler, Martin Schuler, Leendert Looijenga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapeutic potential of Mdm2 inhibition in malignant germ cell tumours'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen