Therapeutic targeting of mutated p53 in acute lymphoblastic leukemia

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

5 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)10-11
Aantal pagina's2
TijdschriftHaematologica
Volume105
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2020

Citeer dit