Therapeutic total plasma exchange in a child with neuroblastoma-related anti-Hu syndrome

Dannis G van Vuurden, Frans B Plötz, Miranda de Jong, Arend Bokenkamp, Joanna A E van Wijk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

9 Citaten (Scopus)

Samenvatting

A 5-year-old boy underwent total plasma exchange to remove anti-neuronal anti-Hu autoantibodies as a complication of neuroblastoma, leading to autonomic bowel dysfunction. Total plasma exchange (TPE) resulted eventually in a reduction of autoantibody levels, but, more importantly, led to improvement of bowel function. TPE proved to be a safe and effective treatment option in neuroblastoma-related anti-Hu syndrome in a child.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1655-6
Aantal pagina's2
TijdschriftPediatric nephrology (Berlin, Germany)
Volume20
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - nov. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Therapeutic total plasma exchange in a child with neuroblastoma-related anti-Hu syndrome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit