Thoracic imaging of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children: a series of 91 cases

Collaborators of the European Society of Paediatric Radiology Cardiothoracic Task Force

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

56 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Thoracic imaging of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in children: a series of 91 cases'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen