Three-Dimensional Imaging of the Face: A Comparison between Three Different Imaging Modalities

Arico Verhulst, Marinka Hol, Rinaldo Vreeken, Alfred Becking, Dietmar Ulrich, Thomas Maal

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

49 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-Dimensional Imaging of the Face: A Comparison between Three Different Imaging Modalities'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen