Three-Dimensional Modeling of Solid Tumors and Their Microenvironment to Evaluate T Cell Therapy Efficacy In Vitro

Ronja Pscheid, Esther Drent, Judith Wienke, Josephine Strijker, Mark Throsby, Jan Molenaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Three-Dimensional Modeling of Solid Tumors and Their Microenvironment to Evaluate T Cell Therapy Efficacy In Vitro'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Keyphrases

Medicine and Dentistry

Immunology and Microbiology