Three reasons why artificial intelligence might be the radiologist’s best friend

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

8 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-160
Aantal pagina's2
TijdschriftRadiology
Volume296
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jul. 2020
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit