Time for Epigenetics

Lucia Altucci, Hendrik G. Stunnenberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

16 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2-3
Aantal pagina's2
TijdschriftInternational Journal of Biochemistry and Cell Biology
Volume41
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2009
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit