Tissue distribution and induction of human multidrug resistant protein 3

George L. Scheffer, Marcel Kool, Marcel de Haas, J. Marleen L. de Vree, Adriana C.L.M. Pijnenborg, Diederik K. Bosman, Ronald P.J. Oude Elferink, Paul Van Der Valk, Piet Borst, Rik J. Scheper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

234 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tissue distribution and induction of human multidrug resistant protein 3'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen