Tissue-Engineering the Intestine: The Trials before the Trials

Hans Clevers, Ryan K. Conder, Vivian S.W. Li, Matthias P. Lutolf, Ludovic Vallier, Sarah Chan, Tracy C. Grikscheit, Kim B. Jensen, Paolo De Coppi

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

25 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tissue-Engineering the Intestine: The Trials before the Trials'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen