Tissue-Specific DNA Repair Activity of ERCC-1/XPF-1

Mariangela Sabatella, Karen L. Thijssen, Carlota Davó-Martínez, Wim Vermeulen, Hannes Lans

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

17 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Sabatella et al. image the DNA repair endonuclease ERCC-1/XPF-1 in C. elegans to show that nucleotide excision repair exhibits tissue-specific activity. DNA lesions are very rapidly removed from the entire genome in oocytes but only from transcribed genes in somatic cells. Neurons are more sensitive to DNA damage than muscle cells.

Originele taal-2Engels
Artikelnummer108608
TijdschriftCell Reports
Volume34
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 12 jan. 2021
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Tissue-Specific DNA Repair Activity of ERCC-1/XPF-1'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit