TMOD-02. GEBTO: GENETICALLY ENGINEERED BRAIN TUMOR ORGANOIDS AS A NOVEL PRECLINICAL MODEL

Jens Bunt, Mieke Roosen, Evie Egelmeers, Zelda Ode, Marcel Kool

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'TMOD-02. GEBTO: GENETICALLY ENGINEERED BRAIN TUMOR ORGANOIDS AS A NOVEL PRECLINICAL MODEL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen