TNF is here to stay - Revisited [2]

Timo L.M. Ten Hagen, Alexander M.M. Eggermont, Ferdy J. Lejeune

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)127-129
Aantal pagina's3
TijdschriftTrends in Immunology
Volume22
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2001
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit