TNF Registered in Europe: Does TNF Get a Second Chance?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftEditoriaal

17 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)505-506
Aantal pagina's2
TijdschriftJournal of Immunotherapy
Volume23
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2000
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit