To switch or not to switch: PU.1 expression is the question

Julie A I Thoms, John E Pimanda, Olaf Heidenreich

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1289-1291
Aantal pagina's3
TijdschriftBlood
Volume138
Nummer van het tijdschrift15
DOI's
StatusGepubliceerd - 14 okt. 2021

Citeer dit