Toward individualized dosing in pediatric ALL

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this issue of Blood, Rocha and colleagues provide evidence for the independent prognostic significance of pharmacogenomic parameters on clinical outcome in childhood acute lymphoblastic leukemia.

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4544-4545
Aantal pagina's2
TijdschriftBlood
Volume105
Nummer van het tijdschrift12
DOI's
StatusGepubliceerd - 15 jun. 2005
Extern gepubliceerdJa

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Toward individualized dosing in pediatric ALL'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit