Towards a Cancer Mission in Horizon Europe

Anton Berns, Ulrik Ringborg, Alexander Eggermont, Michael Baumann, Fabien Calvo, Angelika Eggert, Carolina Espina, Douglas Hanahan, Denis Lacombe, Francesco de Lorenzo, Simon Oberst, Thierry Philip, Joachim Schüz, Josep Tabernero, Julio E. Celis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2301-2304
Aantal pagina's4
TijdschriftMolecular Oncology
Volume13
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2019
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit