Towards evidence-based management of patients treated with cardiotoxic chemotherapy: A collaborative effort of cardiologists and oncologists

J. M. Leerink, Y. M. Pinto

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftOpmerking/debat

1 Citaat (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)519-520
Aantal pagina's2
TijdschriftNetherlands Heart Journal
Volume26
Nummer van het tijdschrift11
DOI's
StatusGepubliceerd - 1 nov. 2018
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit