Towards optimized MR thermometry of the human heart at 3T

S. Hey, A. Cernicanu, B. D. de Senneville, S. Roujol, M. Ries, P. Jaïs, C. T.W. Moonen, B. Quesson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

12 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Towards optimized MR thermometry of the human heart at 3T'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Chemische stoffen