Towards personalized therapy in pediatric acute lymphoblastic leukemia: RAS mutations and prednisolone resistance

Ingrid M. Ariës, Rosanna E. van den Dungen, Marco J. Koudijs, Edwin Cuppen, Emile Voest, Jan J. Molenaar, Huib N. Caron, Rob Pieters, Monique L. den Boer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

29 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e132-e136
TijdschriftHaematologica
Volume100
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2015
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit