Tracking Down the Stem Cells of the Intestine: Strategies to Identify Adult Stem Cells

Nick Barker, Hans Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

124 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1755-1760
Aantal pagina's6
TijdschriftGastroenterology
Volume133
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - dec. 2007
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit