Trametinib inhibits RAS-mutant MLL-rearranged acute lymphoblastic leukemia at specific niche sites and reduces ERK phosphorylation in vivo

Mark Kerstjens, Sandra S. Pinhancos, Patricia Garrido Castro, Pauline Schneider, Priscilla Wander, Rob Pieters, Ronald W. Stam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftBriefpeer review

22 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e147-e150
TijdschriftHaematologica
Volume103
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 23 mrt. 2018

Citeer dit