Transcription of kinetoplast DNA in Trypanosoma brucei bloodstream and culture forms

J. H.J. Hoeijmakers, A. Snijders, J. W.G. Janssen, P. Borst

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

56 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)329-350
Aantal pagina's22
TijdschriftPlasmid
Volume5
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 1981
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit