Transcriptional regulation of Nfix by NFIB drives astrocytic maturation within the developing spinal cord

Elise Matuzelski, Jens Bunt, Danyon Harkins, Jonathan W.C. Lim, Richard M. Gronostajski, Linda J. Richards, Lachlan Harris, Michael Piper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptional regulation of Nfix by NFIB drives astrocytic maturation within the developing spinal cord'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen