Transcriptome-based identification of pro- and antioxidative gene expression in kidney cortex of nitric oxide-depleted rats

Sebastiaan Wesseling, Jaap A. Joles, Harry Van Goor, Hans A. Bluyssen, Patrick Kemmeren, Frank C. Holstege, Hein A. Koomans, Branko Braam

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

14 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptome-based identification of pro- and antioxidative gene expression in kidney cortex of nitric oxide-depleted rats'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen