Transcriptomic and Epigenomic Profiling of Histone Deacetylase Inhibitor Treatment Reveals Distinct Gene Regulation Profiles Leading to Impaired Neutrophil Development

Anita M A P Govers, Caroline R M Wiggers, Ruben van Boxtel, Michal Mokry, Edward E S Nieuwenhuis, Menno P Creyghton, Marije Bartels, Paul J Coffer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Transcriptomic and Epigenomic Profiling of Histone Deacetylase Inhibitor Treatment Reveals Distinct Gene Regulation Profiles Leading to Impaired Neutrophil Development'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen