Transformation of histological tumor type of the cervix expressed in different tumor markers in the serum

J. G. Aalders, H. W.A. de Bruijn, J. W. Oosterhuis, J. M. Duk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)110-112
Aantal pagina's3
TijdschriftGynecologic Oncology
Volume36
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 1990
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit