Translational regulation shapes the molecular landscape of complex disease phenotypes

Sebastian Schafer, Eleonora Adami, Matthias Heinig, Katharina E Costa Rodrigues, Franziska Kreuchwig, Jan Silhavy, Sebastiaan van Heesch, Deimante Simaite, Nikolaus Rajewsky, Edwin Cuppen, Michal Pravenec, Martin Vingron, Stuart A Cook, Norbert Hubner

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftArtikelpeer review

48 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Translational regulation shapes the molecular landscape of complex disease phenotypes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen